For å skjule underskuddet foreslår de økt eiendomsskatt og kutt i tjenestetilbudet. De forsøker å skjule det enorme underskuddet ved å bruke skattebetalernes sparepenger til å «sminke vekk» den faktiske kostnaden.

Stange AP har sviktet sitt ansvar som arbeidsgiver, og tillatt sykefraværet i kommunen å vokse seg inn i Norgestoppen. Stange Frp mener det er et lederansvar å legge til rette for at den enkelte ansatte skal kunne være mer på jobb, og har foreslått at rådmannen skal se på tiltak for å bedre arbeidsmiljø, gjennomføre tiltak som kan redusere belastende arbeidssituasjoner, og styrke den støttende oppfølgingen av sykemeldte.

Med Hedmarkens høyeste nivå på kommunale avgifter befinner Stange seg i Norgestoppen også blant dyreste kommuner å bo i. Stange Ap har i alle årene de har styrt kommunen neglisjert nødvendig vedlikehold av infrastruktur som vei, vann og avløp. Dette gir allerede betydelige ekstrautgifter til kommunens innbyggere, og utgiftene vil innen kort tid doble seg. Ordfører Nils A. Røhne avfeier det høye avgiftsnivået og kaller det uvesentlig. Hva vi som bor i Stange sitter igjen med i lommeboka når han og Ap har tatt sitt, betyr åpenbart ingenting.

Til tross for et betydelig driftsunderskudd, og allerede høye kostnader for skattebetalerne i Stange, tvinger Stange Ap igjennom bygging av et unødvendig kulturhus i Stangebyen. Bygget er beregnet til å koste 115 millioner, men kommunens egne retningslinjer viser at det fort kan blir 50 prosent dyrere, og nærme seg 200 millioner før det er ferdig.

Samtidig er behovet skrikende for nybygg på Breidablikk og Solvin barneskoler, ny ungdomsskole på Stange, og nytt basseng for skoleelevene i Ottestad. Bo- og servicesenteret Ap lovet at skulle stå klart før valget i 2019, er foreløpig bare en fjern drøm, og langt fra påbegynt.

Det grenser til det komiske når et desperat Ap etter 96 års styring forsøker å legge skylden for et enormt underskudd, skyhøyt sykefravær og en pinlig førsteplass i høye avgifter på andre. De har hatt ansvaret, og må ta på seg skylden for uføret kommunen har havnet i.

Stange FrP mener det er på tide å gjøre noe med den manglende økonomistyringen i Stange. Vi vil prioritere de viktigste oppgavene først. Det er på tide med et skifte.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00