Norge ligger på verdenstoppen i antall hoftebrudd med hele 9.000 i året. 20 prosent av dem som behandles for hoftebrudd dør innen 1 år. Langt flere blir hjelpetrengende.

Det er flere faktorer som gjør at eldre personer har høy fallrisiko. Nedsatt syn, gangproblemer, balansesvikt, flere kroniske lidelser og bruk av flere medikamenter er noen av disse. At man har falt tidligere gir også høy risiko for gjentakende fall. Kombinasjoner av disse faktorene øker risikoen ytterligere. De fleste fallene blant eldre skjer innendørs.

Det er veldokumentert at å komme tidlig inn med fallforebyggende tiltak har god effekt på dette svært alvorlige problemet. Fall blant eldre påfører de som rammes store lidelser og samfunnet enorme utgifter. Bare behandlingen av hoftebrudd koster tre milliarder hvert år.

For å oppnå en kraftig reduksjon i fallulykker blant eldre er viktig at kommunene etablerer systematisk kartlegging av fallrisiko blant hjemmeboende eldre og følger opp med fallforebyggende tiltak. En solid satsing på dette området vil gi en rask og stor gevinst for alle parter. Mange vil slippe store lidelser, helse- og omsorgstjenestene får frigjort ressurser og kostnadene for samfunnet går ned.

Dessverre er det enda store mangler ved både kartlegging og forebyggende tiltak i kommunene. For å komme dette store samfunnsproblemet til livs må det etableres egne stillinger til fallforebygging. Fysioterapeuter har god kunnskap om fallproblematikk og hva som kan gjøres for å redusere risikoen. De kan spille en nøkkelrolle i kommunenes arbeid med å redusere antall fallulykker blant eldre.

Fallforebyggende trening er det enkelttiltaket som har størst effekt på fallrisiko blant eldre. Enkelte studier viser en reduksjon på over 50 prosent. Fallforebyggende trening består av gang- eller styrketrening, balansetrening og funksjonell trening.

Ved å ansette flere fysioterapeuter i kommunene til å arbeide målrettet med fallforebygging kan flere tusen fallskader blant eldre unngås hvert år. Det er et tiltak samfunnet ikke har råd til å vente med.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00