«Dommen bør ankes for å forhindre at dommen senere blir brukt som en kilde for en streng aktsomhetsnorm overfor skolene».

«En slik streng aktsomhetsnorm vil på sikt kunne medføre flere erstatningskrav mot kommunen».

Dette er, ifølge HA 21. mai, Ringsaker kommunes advokat Karoline Henriksens råd, i framlegget til formannskapet.

Er Ringsaker kommune virkelig redd for flere erstatningssaker? Hvorfor? Har kommunen kanskje flere lik i skapene? Og er kommunens økonomi viktigere enn at de som eventuelt er blitt mobbet, får erstatning?

Hva med belastningen ved en eventuell ankesak for den som ble mobbet? Har ikke hun lidd mer enn nok allerede?

På sidene 1-3 i samme utgave av Hamar Arbeiderblad står det å lese at Ringsaker vokser mest i Innlandet.

«Vi posisjonerte oss for vekst for over 10 år siden. Disse grepene gjør at vi profitterer på dem nå», uttaler rådmann Jørn Strand. Det kan se ut som om kommunen har råd til å tape flere eventuelle mobbesaker.

Hvis Ringsakers formannskap velger å anke mobbesaken, vitner det om holdninger jeg trodde lå langt unna de sosialdemokratiske verdiene Arbeiderpartiet og andre norske partier bygger på.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00