På grunn av ferie, har jeg ikke fått med meg om det har vært debatt i HA om idrettslagenes ønske om å servere alkohol på hjemmekamper i Hamar.

Det eneste argumentet jeg kan se for en slik søknad er økonomien: det er selvfølgelig penger å tjene på å selge øl. Men det overskygger ikke de store utfordringene som følger med.

For meg blir det merkelig at nettopp idretten som har fokus på sunnhet, fysisk innsats og ytelse, vil gi alkoholen innpass i en situasjon hvor det er et poeng at flere generasjoner sammen opplever glede, begeistring og fellesskap.

Norges Idrettsforbunds retningslinjer om alkohol er da også helt klare:

1. Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité skal fremstå som en organisasjon som arbeider mot bruk av alkohol i idrettslig sammenheng.

2. Barn og unge ……(under 18 år) skal møte et trygt og alkoholfritt idrettsmiljø. Trenere, ledere og utøvere skal … ikke nyte alkohol i samvær med utøvere i denne alder.

3. Medlemmene i organisasjonen skal informeres om de skadevirkninger alkohol har på prestasjonsevnen, sikkerheten og det sosiale miljø.

4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og alkoholfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Det er nok av forskningsrapporter som viser hvor mye vold, skader, utrygghet og angst som skyldes alkohol. Derfor ser jeg ingen god nok grunn til å selge alkohol i forbindelse med idrettsstevner i Hamar.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00