I Norge deltar de aller fleste barn og unge på fritidsaktiviteter. Men hva med de barna som holdes utenfor og ikke får sjansen til å være med?

Barrierene som gjør at mange barn ikke deltar på fritidsaktiviteter er blant annet penger, fordommer, mangel på informasjon og tilrettelegging. Og det er ikke tilfeldig hvilke barn som møter på disse hindringene.

I Hamar vokser 582 barn opp i familier med dårlig råd. Dette er over 11 prosent av alle barna i kommunen. Disse barna vet hvordan det er å ikke få være en del av fellesskapet. Barna vi har snakket med andre steder i landet forteller at «det å være fattig i rike Norge er flaut og vanskelig». Andre har snakket med har fortalt oss at de har mistet venner fordi de ikke har mulighet til å gjøre de samme tingene som de andre barna. Noen sier at de later som de ikke har lyst til å spille fotball eller gå i en bursdag fordi de vet at foreldrene ikke har penger til å betale for det.

I kommune deres bor det også barn med funksjonsnedsettelser. Vi vet at disse barna, rundt omkring i Norge, møter på ulike hindringer for å kunne delta på lik linje med andre barn.

Barn og unge som er nye i Norge og som blir bosatt i Hamar, får ikke alltid informasjon på et språk de eller foreldrene forstår. De får ikke vite om mulighetene til å delta.

Barnekonvensjonen sier at alle barn har rett til lek og fritid, uansett hvem de er og hvor de kommer fra. Fritidserklæringen som regjeringen har initiert slår fast at alle barn og ungdom i Norge skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.

Hamar kommune skal oppfylle Fritidserklæringen, og sørge for at alle barn får delta. På fritidsarenaen treffer barn venner, bygger nettverk, finner ut av interesser og utvikler evner. Barn deltar på fotball, dans, korps, speider, turn eller ishockey. De er aktive på fritidsklubben, og de opplever mestring og har det gøy. Dette er positivt for barnas helse og bra for oss som samfunn. Derfor er det så viktig at alle barn får være med.

Vi vet at det allerede er mye bra som skjer for å inkludere barn på fritidsarenaer i Hamar. For eksempel vet vi at fem fritidsaktører i kommunen i år fikk innvilget søknaden sin om økonomisk tilskudd fra Barne- ungdoms- og familiedepartementet. Hele 1.150.000 kroner ble fordelt til fem ulike fritidsaktører i kommunen deres. Denne tilskuddsordningen har som formål å skape mer inkluderende fritidsarenaer for barn, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Kjære Hamar kommune, vi i Redd Barna har noen råd til deg. Barrierene som står i veien for at alle barn får delta kan dere gjøre noe med. Noen av de generelle råda vi gir norske kommuner er å sørge for at det finnes gratis møteplasser for barn og ungdom, få på plass økonomiske støtteordninger til barn som trenger det mest, gi informasjon om fritidsaktiviteter på flere språk og å oppfordre de ulike fritidsaktørene til å lage inkluderende retningslinjer.

Til sist, og ikke minst, snakk med barna og ungdommene i kommunen om hva slags utfordringer og løsninger de møter på, og bli inspirert.

Sammen skaper vi et samfunn som er på lag med alle barn.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00