I 2014 var debattsidene i HA særlig preget av diskusjonen om hvor jernbanen bør gå gjennom Hamar - en debatt som i høyeste grad pågår fortsatt og vil gjøre det en god stund framover. Andre temaer som skapte stort engasjement var legers reservasjonsrett mot abort, situasjonen i Midtøsten og debatten om ulv.

HA trykket til sammen i fjor 3.011 innlegg - et gjennomsnitt på ti innlegg hver eneste dag. Nå legger vi ut debattinnleggene på www.h-a.no, slik at det er lettere å diskutere sakene videre og dele dem på sosiale medier.

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00