«Uten kvinner, ingen fred», sa utenriksminister Børge Brende under lanseringen av FNs sikkerhetsråd handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet.

I følge FN rammes i dag 76 millioner mennesker av kriger og konflikter, og vi vet at kvinner og barn er spesielt hardt rammet, som for eksempel i Sør-Sudan der kvinner på flukt blir voldtatt når de henter mat og vann. Mange steder får slike overgrep i en krigs- og konfliktsituasjon ingen konsekvenser for overgriperne. I Syria og Irak flykter jenter for ikke å bli solgt som varer til ISILs hær. Over 270 tenåringsjenter i Nigeria som ble kidnappet i april i fjor, er fortsatt i Boko Harams vold.

FNs Sikkerhetsråd har vedtatt en rekke bestemmelser om kvinner, fred og sikkerhet. Den viktigste av dem er Resolusjon 1325, som handler om at kvinner skal delta i alle deler av fredsprosesser, og være beskyttet mot vold når det er konflikt.

Alle FNs medlemsstater forplikter seg til å følge resolusjonene til Sikkerhetsrådet, men det er opp til hvert enkelt medlemsland å lage planer for og bestemme hvordan dette skal gjennomføres.

Det er fortsatt slik at kvinner utsettes for drap, fordrivelse, seksuelle overgrep, sult og nød i alle land, og at kvinner utelukkes fra samfunnsdeltakelse og fredsforhandlinger, selv om det er en kjensgjerning at med kvinners deltakelse bidrar det til bredere forankret og mer varig fred.

Forskning har dokumentert at i internasjonale operasjoner tilfører kvinner nødvendig kompetanse og mangfold som styrker evnen til å løse oppdrag.

Den nye handlingsplanen for kvinner, fred og sikkerhet blir en viktig del av vår sikkerhetspolitikk og utenrikspolitikk i årene fremover, ble det hevdet da regjeringen nylig la fram planen. Planen skal rettes inn mot fire hovedområder: fredsprosesser og freds-forhandlinger, internasjonale operasjoner, fredsbygging og humanitære kriser.

Men «til syvende og sist er det imidlertid et robust forsvar og medlemskapet i NATO som gir oss den nødvendige trygghet”, sier regjeringen i Stortingsmeldingen om menneskerettigheter.

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet mener derimot at en reell oppfølging av SR 1325 om kvinner, fred og sikkerhet vanskelig kan gjøres uten aktivt å søke andre sikkerhetsløsninger enn militære. Oppfølgingen må derfor først og fremst skje på det sivile og politiske området, sammen med styrking av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Dette er også veien å gå for å forebygge konflikt og krig.

Kari Nes og Eli Hammer Eide

Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avdeling Hedmark/Oppland

Kommentarfeltet er stengt mellom 22:00 og 08:00