Dette er Hamar Arbeiderblads arkiverte nettavis. Trykk her for å gå til den nye nettavisen

Her kan du søke etter gamle og nye artikler

Send inn debattinnlegg

Si din mening!
Debatt er sidene for debattinnlegg, kommentarer, kronikker og leserbrev. Ordet er fritt!

Du kan også bruke SMS med kodeord hadebatt til 1963. Det koster kr. 5,– per melding. Eller sende innlegget via vanlig e-post til debatt@h-a.no.
E-avis HA trykker ikke innlegg som leveres på papir, eller anonyme innlegg. Vi forbeholder oss retten til å velge hva som skal på trykk og til å forkorte innlegg. Hovedinnlegg på debattsidene kan ha maksimalt 2700 tegn med mellomrom, lange innlegg maks 1800 tegn og korte innlegg 900 tegn med mellomrom. Skriv kort!
Salgsrettigheter HA har rett til å publisere innleggene i elektroniske kanaler og rett til å arkivere publiserte innlegg i elektronisk arkiv, samt eventuelle salgsrettigheter til dette materialet.