Dette er Hamar Arbeiderblads arkiverte nettavis. Trykk her for å gå til den nye nettavisen

Her kan du søke etter gamle og nye artikler

Annonsere i papir- og eAvisen

Her kan du bestille rubrikkannonse i HA.
Alle forretningsannonser legges også ut på h-a.no, og dette belastes med kr. 250,–.
Alle stillingsannonser legges også ut på h-a.no sin stillingskarusell, og dette belastes med kr. 4.000,– per annonse.
PLASSERING STØRRELSE PRIS
Side 1 per modul (46x71) kr   7.099,-
Side 3 per modul (46x71) kr   4.580,-
Side 7 per modul (46x71) kr   4.351,-
Tekstsider per modul (46x71) kr   2.340,-
Helside tekst 248x360 kr 58.500,-
Alminnelig plass per modul (38x71) kr   1.832,-
Stilling ledig per modul (38x71) kr   2.180,-
Underholdning per modul (38x71) kr   2.180,-
Tidsfrister
Frister for innlevering:
Onsdag–lørdag:   Klokka 12.00 – to dager før det skal på trykk.
Mandagsavisa:   Klokka 12.00 torsdag.
Tirsdagsavisa:   Klokka 12.00 fredag.
Penger Forespørsel om pristilbud:
Forespørsel om pris og tilbud sendes til annonse@h-a.no.
Annonsekart og priser:
Amedia marked
Aviskatalogen.no
I tillegg kommer fakturagebyr kr. 43,75 inkl. mva.
Hvis HA skal produsere annonsen, kommer et tillegg på kr. 1,40 pr. mm.