Dette er Hamar Arbeiderblads arkiverte nettavis. Trykk her for å gå til den nye nettavisen

Her kan du søke etter gamle og nye artikler

Abonnementsbetingelser

Generelt

 • Abonnement på HA forskuddsbetales og løper til det sies opp.
 • Forskuddsbetalt pris refunderes ikke.
 • Abonnenten kan velge midlertidig stopp i levering av papirutgaven men det gis ikke refusjon for den perioden papiravisen ikke leveres.
 • I ferier kan man velge oppbevaring av aviser med etterlevering eller gi bort til en institusjon.
 • Ved distribusjon og omadressering utenfor vårt primære distribusjonsområde kan det påløpe ekstra porto iht. Postens satser.
 • Nye abonnenter har 14 dagers angrefrist.
 • Reklamasjon må meldes umiddelbart minside.h-a.no eller kontakte vårt kundesenter.
 • Ved produksjonsproblemer eller budsvikt leveres avisen senere samme dag eller påfølgende avisdag.
 • Uteblir avisen mer enn to dager, kan abonnenten kreve kompensasjon for uteblitt avis. Kompensasjonen tilsvarer det beløpet abonnenten har betalt for avisen i abonnement. Krav om kompensasjon må meddeles innen 1 uke.
 • All kopiering, eller videre bruk av avisens innhold, er forbudt uten på forhånd å innhente tillatelse.
 • Aktive HA-abonnenter med levering 6 dager pr. uke gis tilgang til e-avis og digitalarkiv ved å registrere seg her.
 • HA belaster et fakturagebyr ved utsendelse av faktura.
 • Betaling med eFaktura og AvtaleGiro er kostnadsfritt.

 

Nettavis og eAvis – vilkår

 • Du må ha gyldig brukernavn og passord for å kunne logge deg inn. Registrer deg her for å få digital tilgang.
 • Du plikter å oppbevare brukernavn og passord på en slik måte at ingen andre enn du har tilgang til det, og du plikter umiddelbart å endre passordet dersom dette går tapt eller du blir gjort kjent med at andre har kunnskap om brukernavn og passord.
 • For å bestille produktet avisabonnement + eAavis må du ha fullt abonnement (d.v.s. levering 6 dager i uken).
 • All kopiering, eller videre bruk av artikler og bilder fra nettavisen, er forbudt uten godkjennelse av redaksjonen.
 • Cookies/informasjonskapsler kan ikke være avslått.
 • Det er HAs målsetning at tjenesten skal være i drift i 24 timer i døgnet, 7 dager i uken. HA garanterer imidlertid ingen bestemt oppetid.
 • HA har rett til å iverksette tiltak som kan medføre avbrudd, forstyrrelser eller endringer i tjenesten.
 • Når du har fullført registreringsprosessen, har du akseptert våre abonnementsvilkår.

 

HA-kortet

 • Hvem?
  HA-kortet er fordelskort for våre faste abonnenter. HA-kortet sendes alle privatkunder som har betalt seksdagersabonnement og som har vært abonnenter i minst seks måneder.
 • Hva?
  HA-kortet gir deg rabatter på minimum 25% på billetter til ulike lokale kulturarrangement. Du finner nærmere informasjon om hvilke tilbud som gjelder i avisa og på h-a.no.